Kodowanie 32 bitowe:

Mnemonic: ADD

 

Rozkaz ADD to rozkaz procesora Intel 8086, który służy do dodawania zawartości dwóch rejestrów bez przeniesienia.
Przykładowo, wykonanie rozkazu ADD AX, BX spowoduje dodanie zawartości rejestru AX do zawartości rejestru BX i wynik zostanie zapisany w rejestrze AX.

 

 

 

01 00  - ADD  [EAX],EAX
01 01  - ADD  [ECX],EAX
01 02  - ADD  [EDX],EAX
01 03  - ADD  [EBX],EAX
01 04 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EAX
01 04 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EAX
01 04 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EAX
01 04 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EAX
01 04 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EAX
01 04 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EAX
01 04 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EAX
01 04 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EAX
01 04 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EAX
01 04 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EAX
01 04 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EAX
01 04 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EAX
01 04 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EAX
01 04 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EAX
01 04 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EAX
01 04 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EAX
01 04 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EAX
01 04 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EAX
01 04 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EAX
01 04 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EAX
01 04 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EAX
01 04 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EAX
01 04 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EAX
01 04 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EAX
01 04 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EAX
01 04 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EAX
01 04 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EAX
01 04 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EAX
01 04 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EAX
01 04 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EAX
01 04 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EAX
01 04 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EAX
01 04 20  - ADD  [EAX],EAX
01 04 21  - ADD  [ECX],EAX
01 04 22  - ADD  [EDX],EAX
01 04 23  - ADD  [EBX],EAX
01 04 24  - ADD  [ESP],EAX
01 04 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 26  - ADD  [ESI],EAX
01 04 27  - ADD  [EDI],EAX
01 04 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EAX
01 04 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EAX
01 04 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EAX
01 04 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EAX
01 04 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EAX
01 04 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EAX
01 04 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EAX
01 04 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EAX
01 04 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EAX
01 04 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EAX
01 04 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EAX
01 04 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EAX
01 04 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EAX
01 04 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EAX
01 04 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EAX
01 04 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EAX
01 04 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EAX
01 04 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EAX
01 04 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EAX
01 04 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EAX
01 04 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EAX
01 04 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EAX
01 04 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EAX
01 04 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EAX
01 04 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EAX
01 04 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EAX
01 04 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EAX
01 04 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EAX
01 04 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EAX
01 04 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EAX
01 04 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EAX
01 04 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EAX
01 04 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EAX
01 04 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EAX
01 04 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EAX
01 04 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EAX
01 04 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EAX
01 04 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EAX
01 04 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EAX
01 04 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EAX
01 04 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EAX
01 04 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EAX
01 04 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EAX
01 04 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EAX
01 04 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EAX
01 04 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EAX
01 04 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EAX
01 04 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EAX
01 04 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EAX
01 04 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EAX
01 04 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EAX
01 04 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EAX
01 04 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EAX
01 04 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EAX
01 04 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EAX
01 04 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EAX
01 04 60  - ADD  [EAX],EAX
01 04 61  - ADD  [ECX],EAX
01 04 62  - ADD  [EDX],EAX
01 04 63  - ADD  [EBX],EAX
01 04 64  - ADD  [ESP],EAX
01 04 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 66  - ADD  [ESI],EAX
01 04 67  - ADD  [EDI],EAX
01 04 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EAX
01 04 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EAX
01 04 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EAX
01 04 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EAX
01 04 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EAX
01 04 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EAX
01 04 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EAX
01 04 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EAX
01 04 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EAX
01 04 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EAX
01 04 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EAX
01 04 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EAX
01 04 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EAX
01 04 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EAX
01 04 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EAX
01 04 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EAX
01 04 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EAX
01 04 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EAX
01 04 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EAX
01 04 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EAX
01 04 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EAX
01 04 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EAX
01 04 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EAX
01 04 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EAX
01 04 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EAX
01 04 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EAX
01 04 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EAX
01 04 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EAX
01 04 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EAX
01 04 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EAX
01 04 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EAX
01 04 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EAX
01 04 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EAX
01 04 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EAX
01 04 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EAX
01 04 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EAX
01 04 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EAX
01 04 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EAX
01 04 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EAX
01 04 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EAX
01 04 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EAX
01 04 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EAX
01 04 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EAX
01 04 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EAX
01 04 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EAX
01 04 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EAX
01 04 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EAX
01 04 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EAX
01 04 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EAX
01 04 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EAX
01 04 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EAX
01 04 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EAX
01 04 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EAX
01 04 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EAX
01 04 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EAX
01 04 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EAX
01 04 A0  - ADD  [EAX],EAX
01 04 A1  - ADD  [ECX],EAX
01 04 A2  - ADD  [EDX],EAX
01 04 A3  - ADD  [EBX],EAX
01 04 A4  - ADD  [ESP],EAX
01 04 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 A6  - ADD  [ESI],EAX
01 04 A7  - ADD  [EDI],EAX
01 04 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EAX
01 04 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EAX
01 04 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EAX
01 04 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EAX
01 04 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EAX
01 04 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EAX
01 04 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EAX
01 04 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EAX
01 04 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EAX
01 04 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EAX
01 04 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EAX
01 04 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EAX
01 04 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EAX
01 04 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EAX
01 04 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EAX
01 04 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EAX
01 04 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EAX
01 04 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EAX
01 04 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EAX
01 04 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EAX
01 04 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EAX
01 04 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EAX
01 04 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EAX
01 04 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EAX
01 04 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EAX
01 04 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EAX
01 04 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EAX
01 04 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EAX
01 04 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EAX
01 04 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EAX
01 04 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EAX
01 04 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EAX
01 04 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EAX
01 04 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EAX
01 04 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EAX
01 04 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EAX
01 04 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EAX
01 04 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EAX
01 04 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EAX
01 04 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EAX
01 04 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EAX
01 04 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EAX
01 04 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EAX
01 04 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EAX
01 04 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EAX
01 04 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EAX
01 04 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EAX
01 04 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EAX
01 04 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EAX
01 04 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EAX
01 04 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EAX
01 04 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EAX
01 04 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EAX
01 04 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EAX
01 04 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EAX
01 04 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EAX
01 04 E0  - ADD  [EAX],EAX
01 04 E1  - ADD  [ECX],EAX
01 04 E2  - ADD  [EDX],EAX
01 04 E3  - ADD  [EBX],EAX
01 04 E4  - ADD  [ESP],EAX
01 04 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 04 E6  - ADD  [ESI],EAX
01 04 E7  - ADD  [EDI],EAX
01 04 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EAX
01 04 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EAX
01 04 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EAX
01 04 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EAX
01 04 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EAX
01 04 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EAX
01 04 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EAX
01 04 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EAX
01 04 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EAX
01 04 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EAX
01 04 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EAX
01 04 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EAX
01 04 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EAX
01 04 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EAX
01 04 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EAX
01 04 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EAX
01 04 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EAX
01 04 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EAX
01 04 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EAX
01 04 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EAX
01 04 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EAX
01 04 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EAX
01 04 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EAX
01 04 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EAX
01 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EAX
01 06  - ADD  [ESI],EAX
01 07  - ADD  [EDI],EAX
01 08  - ADD  [EAX],ECX
01 09  - ADD  [ECX],ECX
01 0A  - ADD  [EDX],ECX
01 0B  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],ECX
01 0C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],ECX
01 0C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],ECX
01 0C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],ECX
01 0C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],ECX
01 0C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],ECX
01 0C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],ECX
01 0C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],ECX
01 0C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],ECX
01 0C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],ECX
01 0C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],ECX
01 0C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],ECX
01 0C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],ECX
01 0C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],ECX
01 0C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],ECX
01 0C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],ECX
01 0C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],ECX
01 0C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],ECX
01 0C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],ECX
01 0C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],ECX
01 0C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],ECX
01 0C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],ECX
01 0C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],ECX
01 0C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],ECX
01 0C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],ECX
01 0C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],ECX
01 0C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],ECX
01 0C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],ECX
01 0C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],ECX
01 0C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],ECX
01 0C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],ECX
01 0C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],ECX
01 0C 20  - ADD  [EAX],ECX
01 0C 21  - ADD  [ECX],ECX
01 0C 22  - ADD  [EDX],ECX
01 0C 23  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 24  - ADD  [ESP],ECX
01 0C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C 26  - ADD  [ESI],ECX
01 0C 27  - ADD  [EDI],ECX
01 0C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],ECX
01 0C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],ECX
01 0C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],ECX
01 0C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],ECX
01 0C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],ECX
01 0C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],ECX
01 0C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],ECX
01 0C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],ECX
01 0C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],ECX
01 0C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],ECX
01 0C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],ECX
01 0C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],ECX
01 0C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],ECX
01 0C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],ECX
01 0C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],ECX
01 0C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],ECX
01 0C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],ECX
01 0C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],ECX
01 0C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],ECX
01 0C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],ECX
01 0C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],ECX
01 0C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],ECX
01 0C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],ECX
01 0C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],ECX
01 0C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],ECX
01 0C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],ECX
01 0C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],ECX
01 0C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],ECX
01 0C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],ECX
01 0C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],ECX
01 0C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],ECX
01 0C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],ECX
01 0C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],ECX
01 0C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],ECX
01 0C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],ECX
01 0C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],ECX
01 0C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],ECX
01 0C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],ECX
01 0C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],ECX
01 0C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],ECX
01 0C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],ECX
01 0C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],ECX
01 0C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],ECX
01 0C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],ECX
01 0C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],ECX
01 0C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],ECX
01 0C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],ECX
01 0C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],ECX
01 0C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],ECX
01 0C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],ECX
01 0C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],ECX
01 0C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],ECX
01 0C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],ECX
01 0C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],ECX
01 0C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],ECX
01 0C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],ECX
01 0C 60  - ADD  [EAX],ECX
01 0C 61  - ADD  [ECX],ECX
01 0C 62  - ADD  [EDX],ECX
01 0C 63  - ADD  [EBX],ECX
01 0C 64  - ADD  [ESP],ECX
01 0C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C 66  - ADD  [ESI],ECX
01 0C 67  - ADD  [EDI],ECX
01 0C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],ECX
01 0C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],ECX
01 0C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],ECX
01 0C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],ECX
01 0C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],ECX
01 0C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],ECX
01 0C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],ECX
01 0C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],ECX
01 0C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],ECX
01 0C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],ECX
01 0C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],ECX
01 0C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],ECX
01 0C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],ECX
01 0C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],ECX
01 0C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],ECX
01 0C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],ECX
01 0C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],ECX
01 0C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],ECX
01 0C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],ECX
01 0C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],ECX
01 0C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],ECX
01 0C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],ECX
01 0C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],ECX
01 0C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],ECX
01 0C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],ECX
01 0C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],ECX
01 0C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],ECX
01 0C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],ECX
01 0C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],ECX
01 0C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],ECX
01 0C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],ECX
01 0C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],ECX
01 0C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],ECX
01 0C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],ECX
01 0C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],ECX
01 0C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],ECX
01 0C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],ECX
01 0C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],ECX
01 0C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],ECX
01 0C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],ECX
01 0C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],ECX
01 0C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],ECX
01 0C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],ECX
01 0C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],ECX
01 0C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],ECX
01 0C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],ECX
01 0C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],ECX
01 0C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],ECX
01 0C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],ECX
01 0C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],ECX
01 0C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],ECX
01 0C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],ECX
01 0C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],ECX
01 0C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],ECX
01 0C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],ECX
01 0C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],ECX
01 0C A0  - ADD  [EAX],ECX
01 0C A1  - ADD  [ECX],ECX
01 0C A2  - ADD  [EDX],ECX
01 0C A3  - ADD  [EBX],ECX
01 0C A4  - ADD  [ESP],ECX
01 0C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C A6  - ADD  [ESI],ECX
01 0C A7  - ADD  [EDI],ECX
01 0C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],ECX
01 0C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],ECX
01 0C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],ECX
01 0C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],ECX
01 0C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],ECX
01 0C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],ECX
01 0C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],ECX
01 0C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],ECX
01 0C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],ECX
01 0C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],ECX
01 0C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],ECX
01 0C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],ECX
01 0C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],ECX
01 0C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],ECX
01 0C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],ECX
01 0C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],ECX
01 0C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],ECX
01 0C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],ECX
01 0C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],ECX
01 0C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],ECX
01 0C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],ECX
01 0C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],ECX
01 0C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],ECX
01 0C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],ECX
01 0C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],ECX
01 0C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],ECX
01 0C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],ECX
01 0C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],ECX
01 0C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],ECX
01 0C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],ECX
01 0C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],ECX
01 0C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],ECX
01 0C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],ECX
01 0C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],ECX
01 0C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],ECX
01 0C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],ECX
01 0C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],ECX
01 0C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],ECX
01 0C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],ECX
01 0C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],ECX
01 0C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],ECX
01 0C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],ECX
01 0C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],ECX
01 0C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],ECX
01 0C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],ECX
01 0C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],ECX
01 0C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],ECX
01 0C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],ECX
01 0C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],ECX
01 0C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],ECX
01 0C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],ECX
01 0C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],ECX
01 0C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],ECX
01 0C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],ECX
01 0C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],ECX
01 0C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],ECX
01 0C E0  - ADD  [EAX],ECX
01 0C E1  - ADD  [ECX],ECX
01 0C E2  - ADD  [EDX],ECX
01 0C E3  - ADD  [EBX],ECX
01 0C E4  - ADD  [ESP],ECX
01 0C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0C E6  - ADD  [ESI],ECX
01 0C E7  - ADD  [EDI],ECX
01 0C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],ECX
01 0C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],ECX
01 0C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],ECX
01 0C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],ECX
01 0C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],ECX
01 0C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],ECX
01 0C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],ECX
01 0C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],ECX
01 0C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],ECX
01 0C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],ECX
01 0C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],ECX
01 0C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],ECX
01 0C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],ECX
01 0C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],ECX
01 0C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],ECX
01 0C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],ECX
01 0C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],ECX
01 0C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],ECX
01 0C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],ECX
01 0C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],ECX
01 0C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],ECX
01 0C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],ECX
01 0C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],ECX
01 0C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],ECX
01 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ECX
01 0E  - ADD  [ESI],ECX
01 0F  - ADD  [EDI],ECX
01 10  - ADD  [EAX],EDX
01 11  - ADD  [ECX],EDX
01 12  - ADD  [EDX],EDX
01 13  - ADD  [EBX],EDX
01 14 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EDX
01 14 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EDX
01 14 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EDX
01 14 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EDX
01 14 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EDX
01 14 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EDX
01 14 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EDX
01 14 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EDX
01 14 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EDX
01 14 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EDX
01 14 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EDX
01 14 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EDX
01 14 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EDX
01 14 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EDX
01 14 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EDX
01 14 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EDX
01 14 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EDX
01 14 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EDX
01 14 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EDX
01 14 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EDX
01 14 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EDX
01 14 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EDX
01 14 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EDX
01 14 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EDX
01 14 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EDX
01 14 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EDX
01 14 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EDX
01 14 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EDX
01 14 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EDX
01 14 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EDX
01 14 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EDX
01 14 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EDX
01 14 20  - ADD  [EAX],EDX
01 14 21  - ADD  [ECX],EDX
01 14 22  - ADD  [EDX],EDX
01 14 23  - ADD  [EBX],EDX
01 14 24  - ADD  [ESP],EDX
01 14 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 26  - ADD  [ESI],EDX
01 14 27  - ADD  [EDI],EDX
01 14 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EDX
01 14 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EDX
01 14 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EDX
01 14 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EDX
01 14 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EDX
01 14 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EDX
01 14 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EDX
01 14 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EDX
01 14 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EDX
01 14 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EDX
01 14 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EDX
01 14 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EDX
01 14 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EDX
01 14 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EDX
01 14 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EDX
01 14 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EDX
01 14 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EDX
01 14 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EDX
01 14 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EDX
01 14 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EDX
01 14 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EDX
01 14 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EDX
01 14 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EDX
01 14 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EDX
01 14 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EDX
01 14 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EDX
01 14 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EDX
01 14 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EDX
01 14 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EDX
01 14 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EDX
01 14 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EDX
01 14 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EDX
01 14 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EDX
01 14 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EDX
01 14 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EDX
01 14 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EDX
01 14 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EDX
01 14 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EDX
01 14 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EDX
01 14 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EDX
01 14 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EDX
01 14 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EDX
01 14 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EDX
01 14 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EDX
01 14 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EDX
01 14 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EDX
01 14 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EDX
01 14 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EDX
01 14 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EDX
01 14 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EDX
01 14 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EDX
01 14 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EDX
01 14 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EDX
01 14 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EDX
01 14 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EDX
01 14 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EDX
01 14 60  - ADD  [EAX],EDX
01 14 61  - ADD  [ECX],EDX
01 14 62  - ADD  [EDX],EDX
01 14 63  - ADD  [EBX],EDX
01 14 64  - ADD  [ESP],EDX
01 14 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 66  - ADD  [ESI],EDX
01 14 67  - ADD  [EDI],EDX
01 14 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EDX
01 14 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EDX
01 14 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EDX
01 14 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EDX
01 14 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EDX
01 14 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EDX
01 14 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EDX
01 14 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EDX
01 14 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EDX
01 14 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EDX
01 14 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EDX
01 14 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EDX
01 14 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EDX
01 14 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EDX
01 14 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EDX
01 14 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EDX
01 14 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EDX
01 14 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EDX
01 14 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EDX
01 14 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EDX
01 14 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EDX
01 14 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EDX
01 14 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EDX
01 14 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EDX
01 14 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EDX
01 14 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EDX
01 14 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EDX
01 14 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EDX
01 14 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EDX
01 14 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EDX
01 14 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EDX
01 14 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EDX
01 14 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EDX
01 14 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EDX
01 14 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EDX
01 14 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EDX
01 14 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EDX
01 14 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EDX
01 14 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EDX
01 14 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EDX
01 14 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EDX
01 14 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EDX
01 14 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EDX
01 14 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EDX
01 14 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EDX
01 14 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EDX
01 14 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EDX
01 14 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EDX
01 14 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EDX
01 14 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EDX
01 14 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EDX
01 14 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EDX
01 14 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EDX
01 14 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EDX
01 14 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EDX
01 14 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EDX
01 14 A0  - ADD  [EAX],EDX
01 14 A1  - ADD  [ECX],EDX
01 14 A2  - ADD  [EDX],EDX
01 14 A3  - ADD  [EBX],EDX
01 14 A4  - ADD  [ESP],EDX
01 14 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 A6  - ADD  [ESI],EDX
01 14 A7  - ADD  [EDI],EDX
01 14 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EDX
01 14 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EDX
01 14 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EDX
01 14 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EDX
01 14 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EDX
01 14 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EDX
01 14 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EDX
01 14 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EDX
01 14 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EDX
01 14 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EDX
01 14 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EDX
01 14 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EDX
01 14 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EDX
01 14 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EDX
01 14 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EDX
01 14 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EDX
01 14 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EDX
01 14 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EDX
01 14 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EDX
01 14 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EDX
01 14 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EDX
01 14 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EDX
01 14 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EDX
01 14 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EDX
01 14 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EDX
01 14 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EDX
01 14 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EDX
01 14 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EDX
01 14 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EDX
01 14 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EDX
01 14 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EDX
01 14 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EDX
01 14 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EDX
01 14 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EDX
01 14 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EDX
01 14 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EDX
01 14 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EDX
01 14 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EDX
01 14 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EDX
01 14 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EDX
01 14 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EDX
01 14 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EDX
01 14 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EDX
01 14 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EDX
01 14 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EDX
01 14 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EDX
01 14 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EDX
01 14 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EDX
01 14 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EDX
01 14 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EDX
01 14 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EDX
01 14 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EDX
01 14 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EDX
01 14 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EDX
01 14 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EDX
01 14 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EDX
01 14 E0  - ADD  [EAX],EDX
01 14 E1  - ADD  [ECX],EDX
01 14 E2  - ADD  [EDX],EDX
01 14 E3  - ADD  [EBX],EDX
01 14 E4  - ADD  [ESP],EDX
01 14 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 14 E6  - ADD  [ESI],EDX
01 14 E7  - ADD  [EDI],EDX
01 14 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EDX
01 14 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EDX
01 14 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EDX
01 14 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EDX
01 14 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EDX
01 14 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EDX
01 14 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EDX
01 14 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EDX
01 14 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EDX
01 14 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EDX
01 14 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EDX
01 14 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EDX
01 14 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EDX
01 14 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EDX
01 14 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EDX
01 14 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EDX
01 14 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EDX
01 14 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EDX
01 14 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EDX
01 14 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EDX
01 14 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EDX
01 14 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EDX
01 14 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EDX
01 14 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EDX
01 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDX
01 16  - ADD  [ESI],EDX
01 17  - ADD  [EDI],EDX
01 18  - ADD  [EAX],EBX
01 19  - ADD  [ECX],EBX
01 1A  - ADD  [EDX],EBX
01 1B  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EBX
01 1C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EBX
01 1C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EBX
01 1C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EBX
01 1C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EBX
01 1C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EBX
01 1C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EBX
01 1C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EBX
01 1C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EBX
01 1C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EBX
01 1C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EBX
01 1C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EBX
01 1C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EBX
01 1C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EBX
01 1C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EBX
01 1C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EBX
01 1C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EBX
01 1C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EBX
01 1C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EBX
01 1C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EBX
01 1C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EBX
01 1C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EBX
01 1C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EBX
01 1C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EBX
01 1C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EBX
01 1C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EBX
01 1C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EBX
01 1C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EBX
01 1C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EBX
01 1C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EBX
01 1C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EBX
01 1C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EBX
01 1C 20  - ADD  [EAX],EBX
01 1C 21  - ADD  [ECX],EBX
01 1C 22  - ADD  [EDX],EBX
01 1C 23  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 24  - ADD  [ESP],EBX
01 1C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C 26  - ADD  [ESI],EBX
01 1C 27  - ADD  [EDI],EBX
01 1C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EBX
01 1C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EBX
01 1C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EBX
01 1C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EBX
01 1C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EBX
01 1C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EBX
01 1C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EBX
01 1C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EBX
01 1C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EBX
01 1C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EBX
01 1C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EBX
01 1C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EBX
01 1C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EBX
01 1C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EBX
01 1C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EBX
01 1C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EBX
01 1C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EBX
01 1C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EBX
01 1C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EBX
01 1C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EBX
01 1C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EBX
01 1C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EBX
01 1C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EBX
01 1C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EBX
01 1C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EBX
01 1C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EBX
01 1C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EBX
01 1C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EBX
01 1C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EBX
01 1C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EBX
01 1C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EBX
01 1C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EBX
01 1C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EBX
01 1C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EBX
01 1C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EBX
01 1C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EBX
01 1C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EBX
01 1C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EBX
01 1C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EBX
01 1C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EBX
01 1C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EBX
01 1C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EBX
01 1C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EBX
01 1C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EBX
01 1C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EBX
01 1C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EBX
01 1C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EBX
01 1C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EBX
01 1C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EBX
01 1C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EBX
01 1C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EBX
01 1C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EBX
01 1C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EBX
01 1C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EBX
01 1C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EBX
01 1C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EBX
01 1C 60  - ADD  [EAX],EBX
01 1C 61  - ADD  [ECX],EBX
01 1C 62  - ADD  [EDX],EBX
01 1C 63  - ADD  [EBX],EBX
01 1C 64  - ADD  [ESP],EBX
01 1C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C 66  - ADD  [ESI],EBX
01 1C 67  - ADD  [EDI],EBX
01 1C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EBX
01 1C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EBX
01 1C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EBX
01 1C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EBX
01 1C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EBX
01 1C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EBX
01 1C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EBX
01 1C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EBX
01 1C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EBX
01 1C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EBX
01 1C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EBX
01 1C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EBX
01 1C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EBX
01 1C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EBX
01 1C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EBX
01 1C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EBX
01 1C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EBX
01 1C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EBX
01 1C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EBX
01 1C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EBX
01 1C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EBX
01 1C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EBX
01 1C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EBX
01 1C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EBX
01 1C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EBX
01 1C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EBX
01 1C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EBX
01 1C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EBX
01 1C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EBX
01 1C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EBX
01 1C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EBX
01 1C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EBX
01 1C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EBX
01 1C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EBX
01 1C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EBX
01 1C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EBX
01 1C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EBX
01 1C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EBX
01 1C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EBX
01 1C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EBX
01 1C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EBX
01 1C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EBX
01 1C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EBX
01 1C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EBX
01 1C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EBX
01 1C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EBX
01 1C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EBX
01 1C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EBX
01 1C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EBX
01 1C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EBX
01 1C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EBX
01 1C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EBX
01 1C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EBX
01 1C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EBX
01 1C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EBX
01 1C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EBX
01 1C A0  - ADD  [EAX],EBX
01 1C A1  - ADD  [ECX],EBX
01 1C A2  - ADD  [EDX],EBX
01 1C A3  - ADD  [EBX],EBX
01 1C A4  - ADD  [ESP],EBX
01 1C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C A6  - ADD  [ESI],EBX
01 1C A7  - ADD  [EDI],EBX
01 1C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EBX
01 1C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EBX
01 1C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EBX
01 1C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EBX
01 1C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EBX
01 1C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EBX
01 1C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EBX
01 1C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EBX
01 1C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EBX
01 1C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EBX
01 1C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EBX
01 1C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EBX
01 1C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EBX
01 1C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EBX
01 1C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EBX
01 1C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EBX
01 1C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EBX
01 1C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EBX
01 1C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EBX
01 1C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EBX
01 1C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EBX
01 1C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EBX
01 1C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EBX
01 1C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EBX
01 1C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EBX
01 1C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EBX
01 1C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EBX
01 1C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EBX
01 1C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EBX
01 1C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EBX
01 1C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EBX
01 1C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EBX
01 1C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EBX
01 1C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EBX
01 1C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EBX
01 1C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EBX
01 1C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EBX
01 1C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EBX
01 1C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EBX
01 1C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EBX
01 1C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EBX
01 1C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EBX
01 1C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EBX
01 1C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EBX
01 1C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EBX
01 1C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EBX
01 1C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EBX
01 1C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EBX
01 1C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EBX
01 1C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EBX
01 1C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EBX
01 1C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EBX
01 1C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EBX
01 1C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EBX
01 1C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EBX
01 1C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EBX
01 1C E0  - ADD  [EAX],EBX
01 1C E1  - ADD  [ECX],EBX
01 1C E2  - ADD  [EDX],EBX
01 1C E3  - ADD  [EBX],EBX
01 1C E4  - ADD  [ESP],EBX
01 1C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1C E6  - ADD  [ESI],EBX
01 1C E7  - ADD  [EDI],EBX
01 1C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EBX
01 1C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EBX
01 1C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EBX
01 1C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EBX
01 1C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EBX
01 1C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EBX
01 1C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EBX
01 1C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EBX
01 1C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EBX
01 1C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EBX
01 1C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EBX
01 1C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EBX
01 1C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EBX
01 1C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EBX
01 1C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EBX
01 1C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EBX
01 1C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EBX
01 1C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EBX
01 1C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EBX
01 1C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EBX
01 1C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EBX
01 1C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EBX
01 1C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EBX
01 1C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EBX
01 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBX
01 1E  - ADD  [ESI],EBX
01 1F  - ADD  [EDI],EBX
01 20  - ADD  [EAX],ESP
01 21  - ADD  [ECX],ESP
01 22  - ADD  [EDX],ESP
01 23  - ADD  [EBX],ESP
01 24 00  - ADD  [EAX+EAX*1],ESP
01 24 01  - ADD  [ECX+EAX*1],ESP
01 24 02  - ADD  [EDX+EAX*1],ESP
01 24 03  - ADD  [EBX+EAX*1],ESP
01 24 04  - ADD  [ESP+EAX*1],ESP
01 24 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],ESP
01 24 06  - ADD  [ESI+EAX*1],ESP
01 24 07  - ADD  [EDI+EAX*1],ESP
01 24 08  - ADD  [EAX+ECX*1],ESP
01 24 09  - ADD  [ECX+ECX*1],ESP
01 24 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],ESP
01 24 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],ESP
01 24 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],ESP
01 24 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],ESP
01 24 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],ESP
01 24 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],ESP
01 24 10  - ADD  [EAX+EDX*1],ESP
01 24 11  - ADD  [ECX+EDX*1],ESP
01 24 12  - ADD  [EDX+EDX*1],ESP
01 24 13  - ADD  [EBX+EDX*1],ESP
01 24 14  - ADD  [ESP+EDX*1],ESP
01 24 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],ESP
01 24 16  - ADD  [ESI+EDX*1],ESP
01 24 17  - ADD  [EDI+EDX*1],ESP
01 24 18  - ADD  [EAX+EBX*1],ESP
01 24 19  - ADD  [ECX+EBX*1],ESP
01 24 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],ESP
01 24 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],ESP
01 24 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],ESP
01 24 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],ESP
01 24 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],ESP
01 24 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],ESP
01 24 20  - ADD  [EAX],ESP
01 24 21  - ADD  [ECX],ESP
01 24 22  - ADD  [EDX],ESP
01 24 23  - ADD  [EBX],ESP
01 24 24  - ADD  [ESP],ESP
01 24 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESP
01 24 26  - ADD  [ESI],ESP
01 24 27  - ADD  [EDI],ESP
01 24 28  - ADD  [EAX+EBP*1],ESP
01 24 29  - ADD  [ECX+EBP*1],ESP
01 24 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],ESP
01 24 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],ESP
01 24 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],ESP
01 24 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],ESP
01 24 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],ESP
01 24 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],ESP
01 24 30  - ADD  [EAX+ESI*1],ESP
01 24 31  - ADD  [ECX+ESI*1],ESP
01 24 32  - ADD  [EDX+ESI*1],ESP
01 24 33  - ADD  [EBX+ESI*1],ESP
01 24 34  - ADD  [ESP+ESI*1],ESP
01 24 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],ESP
01 24 36  - ADD  [ESI+ESI*1],ESP
01 24 37  - ADD  [EDI+ESI*1],ESP
01 24 38  - ADD  [EAX+EDI*1],ESP
01 24 39  - ADD  [ECX+EDI*1],ESP
01 24 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],ESP
01 24 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],ESP
01 24 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],ESP
01 24 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],ESP
01 24 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],ESP
01 24 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],ESP
01 24 40  - ADD  [EAX+EAX*2],ESP
01 24 41  - ADD  [ECX+EAX*2],ESP
01 24 42  - ADD  [EDX+EAX*2],ESP
01 24 43  - ADD  [EBX+EAX*2],ESP
01 24 44  - ADD  [ESP+EAX*2],ESP
01 24 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],ESP
01 24 46  - ADD  [ESI+EAX*2],ESP
01 24 47  - ADD  [EDI+EAX*2],ESP
01 24 48  - ADD  [EAX+ECX*2],ESP
01 24 49  - ADD  [ECX+ECX*2],ESP
01 24 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],ESP
01 24 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],ESP
01 24 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],ESP
01 24 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],ESP
01 24 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],ESP
01 24 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],ESP
01 24 50  - ADD  [EAX+EDX*2],ESP
01 24 51  - ADD  [ECX+EDX*2],ESP
01 24 52  - ADD  [EDX+EDX*2],ESP
01 24 53  - ADD  [EBX+EDX*2],ESP
01 24 54  - ADD  [ESP+EDX*2],ESP
01 24 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],ESP
01 24 56  - ADD  [ESI+EDX*2],ESP
01 24 57  - ADD  [EDI+EDX*2],ESP
01 24 58  - ADD  [EAX+EBX*2],ESP
01 24 59  - ADD  [ECX+EBX*2],ESP
01 24 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],ESP
01 24 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],ESP
01 24 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],ESP
01 24 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],ESP
01 24 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],ESP
01 24 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],ESP
01 24 60  - ADD  [EAX],ESP
01 24 61  - ADD  [ECX],ESP
01 24 62  - ADD  [EDX],ESP
01 24 63  - ADD  [EBX],ESP
01 24 64  - ADD  [ESP],ESP
01 24 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESP
01 24 66  - ADD  [ESI],ESP
01 24 67  - ADD  [EDI],ESP
01 24 68  - ADD  [EAX+EBP*2],ESP
01 24 69  - ADD  [ECX+EBP*2],ESP
01 24 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],ESP
01 24 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],ESP
01 24 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],ESP
01 24 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],ESP
01 24 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],ESP
01 24 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],ESP
01 24 70  - ADD  [EAX+ESI*2],ESP
01 24 71  - ADD  [ECX+ESI*2],ESP
01 24 72  - ADD  [EDX+ESI*2],ESP
01 24 73  - ADD  [EBX+ESI*2],ESP
01 24 74  - ADD  [ESP+ESI*2],ESP
01 24 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],ESP
01 24 76  - ADD  [ESI+ESI*2],ESP
01 24 77  - ADD  [EDI+ESI*2],ESP
01 24 78  - ADD  [EAX+EDI*2],ESP
01 24 79  - ADD  [ECX+EDI*2],ESP
01 24 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],ESP
01 24 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],ESP
01 24 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],ESP
01 24 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],ESP
01 24 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],ESP
01 24 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],ESP
01 24 80  - ADD  [EAX+EAX*4],ESP
01 24 81  - ADD  [ECX+EAX*4],ESP
01 24 82  - ADD  [EDX+EAX*4],ESP
01 24 83  - ADD  [EBX+EAX*4],ESP
01 24 84  - ADD  [ESP+EAX*4],ESP
01 24 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],ESP
01 24 86  - ADD  [ESI+EAX*4],ESP
01 24 87  - ADD  [EDI+EAX*4],ESP
01 24 88  - ADD  [EAX+ECX*4],ESP
01 24 89  - ADD  [ECX+ECX*4],ESP
01 24 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],ESP
01 24 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],ESP
01 24 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],ESP
01 24 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],ESP
01 24 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],ESP
01 24 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],ESP
01 24 90  - ADD  [EAX+EDX*4],ESP
01 24 91  - ADD  [ECX+EDX*4],ESP
01 24 92  - ADD  [EDX+EDX*4],ESP
01 24 93  - ADD  [EBX+EDX*4],ESP
01 24 94  - ADD  [ESP+EDX*4],ESP
01 24 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],ESP
01 24 96  - ADD  [ESI+EDX*4],ESP
01 24 97  - ADD  [EDI+EDX*4],ESP
01 24 98  - ADD  [EAX+EBX*4],ESP
01 24 99  - ADD  [ECX+EBX*4],ESP
01 24 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],ESP
01 24 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],ESP
01 24 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],ESP
01 24 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],ESP
01 24 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],ESP
01 24 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],ESP
01 24 A0  - ADD  [EAX],ESP
01 24 A1  - ADD  [ECX],ESP
01 24 A2  - ADD  [EDX],ESP
01 24 A3  - ADD  [EBX],ESP
01 24 A4  - ADD  [ESP],ESP
01 24 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESP
01 24 A6  - ADD  [ESI],ESP
01 24 A7  - ADD  [EDI],ESP
01 24 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],ESP
01 24 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],ESP
01 24 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],ESP
01 24 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],ESP
01 24 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],ESP
01 24 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],ESP
01 24 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],ESP
01 24 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],ESP
01 24 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],ESP
01 24 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],ESP
01 24 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],ESP
01 24 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],ESP
01 24 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],ESP
01 24 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],ESP
01 24 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],ESP
01 24 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],ESP
01 24 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],ESP
01 24 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],ESP
01 24 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],ESP
01 24 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],ESP
01 24 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],ESP
01 24 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],ESP
01 24 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],ESP
01 24 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],ESP
01 24 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],ESP
01 24 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],ESP
01 24 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],ESP
01 24 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],ESP
01 24 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],ESP
01 24 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],ESP
01 24 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],ESP
01 24 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],ESP
01 24 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],ESP
01 24 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],ESP
01 24 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],ESP
01 24 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],ESP
01 24 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],ESP
01 24 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],ESP
01 24 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],ESP
01 24 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],ESP
01 24 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],ESP
01 24 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],ESP
01 24 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],ESP
01 24 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],ESP
01 24 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],ESP
01 24 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],ESP
01 24 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],ESP
01 24 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],ESP
01 24 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],ESP
01 24 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],ESP
01 24 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],ESP
01 24 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],ESP
01 24 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],ESP
01 24 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],ESP
01 24 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],ESP
01 24 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],ESP
01 24 E0  - ADD  [EAX],ESP
01 24 E1  - ADD  [ECX],ESP
01 24 E2  - ADD  [EDX],ESP
01 24 E3  - ADD  [EBX],ESP
01 24 E4  - ADD  [ESP],ESP
01 24 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESP
01 24 E6  - ADD  [ESI],ESP
01 24 E7  - ADD  [EDI],ESP
01 24 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],ESP
01 24 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],ESP
01 24 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],ESP
01 24 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],ESP
01 24 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],ESP
01 24 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],ESP
01 24 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],ESP
01 24 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],ESP
01 24 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],ESP
01 24 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],ESP
01 24 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],ESP
01 24 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],ESP
01 24 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],ESP
01 24 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],ESP
01 24 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],ESP
01 24 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],ESP
01 24 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],ESP
01 24 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],ESP
01 24 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],ESP
01 24 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],ESP
01 24 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],ESP
01 24 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],ESP
01 24 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],ESP
01 24 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],ESP
01 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESP
01 26  - ADD  [ESI],ESP
01 27  - ADD  [EDI],ESP
01 28  - ADD  [EAX],EBP
01 29  - ADD  [ECX],EBP
01 2A  - ADD  [EDX],EBP
01 2B  - ADD  [EBX],EBP
01 2C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EBP
01 2C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EBP
01 2C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EBP
01 2C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EBP
01 2C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EBP
01 2C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EBP
01 2C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EBP
01 2C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EBP
01 2C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EBP
01 2C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EBP
01 2C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EBP
01 2C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EBP
01 2C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EBP
01 2C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EBP
01 2C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EBP
01 2C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EBP
01 2C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EBP
01 2C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EBP
01 2C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EBP
01 2C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EBP
01 2C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EBP
01 2C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EBP
01 2C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EBP
01 2C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EBP
01 2C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EBP
01 2C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EBP
01 2C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EBP
01 2C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EBP
01 2C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EBP
01 2C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EBP
01 2C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EBP
01 2C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EBP
01 2C 20  - ADD  [EAX],EBP
01 2C 21  - ADD  [ECX],EBP
01 2C 22  - ADD  [EDX],EBP
01 2C 23  - ADD  [EBX],EBP
01 2C 24  - ADD  [ESP],EBP
01 2C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBP
01 2C 26  - ADD  [ESI],EBP
01 2C 27  - ADD  [EDI],EBP
01 2C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EBP
01 2C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EBP
01 2C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EBP
01 2C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EBP
01 2C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EBP
01 2C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EBP
01 2C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EBP
01 2C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EBP
01 2C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EBP
01 2C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EBP
01 2C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EBP
01 2C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EBP
01 2C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EBP
01 2C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EBP
01 2C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EBP
01 2C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EBP
01 2C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EBP
01 2C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EBP
01 2C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EBP
01 2C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EBP
01 2C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EBP
01 2C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EBP
01 2C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EBP
01 2C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EBP
01 2C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EBP
01 2C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EBP
01 2C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EBP
01 2C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EBP
01 2C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EBP
01 2C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EBP
01 2C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EBP
01 2C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EBP
01 2C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EBP
01 2C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EBP
01 2C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EBP
01 2C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EBP
01 2C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EBP
01 2C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EBP
01 2C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EBP
01 2C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EBP
01 2C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EBP
01 2C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EBP
01 2C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EBP
01 2C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EBP
01 2C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EBP
01 2C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EBP
01 2C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EBP
01 2C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EBP
01 2C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EBP
01 2C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EBP
01 2C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EBP
01 2C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EBP
01 2C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EBP
01 2C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EBP
01 2C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EBP
01 2C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EBP
01 2C 60  - ADD  [EAX],EBP
01 2C 61  - ADD  [ECX],EBP
01 2C 62  - ADD  [EDX],EBP
01 2C 63  - ADD  [EBX],EBP
01 2C 64  - ADD  [ESP],EBP
01 2C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBP
01 2C 66  - ADD  [ESI],EBP
01 2C 67  - ADD  [EDI],EBP
01 2C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EBP
01 2C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EBP
01 2C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EBP
01 2C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EBP
01 2C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EBP
01 2C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EBP
01 2C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EBP
01 2C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EBP
01 2C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EBP
01 2C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EBP
01 2C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EBP
01 2C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EBP
01 2C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EBP
01 2C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EBP
01 2C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EBP
01 2C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EBP
01 2C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EBP
01 2C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EBP
01 2C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EBP
01 2C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EBP
01 2C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EBP
01 2C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EBP
01 2C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EBP
01 2C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EBP
01 2C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EBP
01 2C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EBP
01 2C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EBP
01 2C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EBP
01 2C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EBP
01 2C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EBP
01 2C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EBP
01 2C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EBP
01 2C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EBP
01 2C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EBP
01 2C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EBP
01 2C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EBP
01 2C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EBP
01 2C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EBP
01 2C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EBP
01 2C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EBP
01 2C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EBP
01 2C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EBP
01 2C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EBP
01 2C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EBP
01 2C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EBP
01 2C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EBP
01 2C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EBP
01 2C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EBP
01 2C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EBP
01 2C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EBP
01 2C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EBP
01 2C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EBP
01 2C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EBP
01 2C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EBP
01 2C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EBP
01 2C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EBP
01 2C A0  - ADD  [EAX],EBP
01 2C A1  - ADD  [ECX],EBP
01 2C A2  - ADD  [EDX],EBP
01 2C A3  - ADD  [EBX],EBP
01 2C A4  - ADD  [ESP],EBP
01 2C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBP
01 2C A6  - ADD  [ESI],EBP
01 2C A7  - ADD  [EDI],EBP
01 2C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EBP
01 2C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EBP
01 2C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EBP
01 2C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EBP
01 2C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EBP
01 2C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EBP
01 2C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EBP
01 2C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EBP
01 2C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EBP
01 2C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EBP
01 2C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EBP
01 2C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EBP
01 2C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EBP
01 2C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EBP
01 2C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EBP
01 2C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EBP
01 2C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EBP
01 2C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EBP
01 2C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EBP
01 2C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EBP
01 2C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EBP
01 2C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EBP
01 2C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EBP
01 2C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EBP
01 2C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EBP
01 2C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EBP
01 2C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EBP
01 2C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EBP
01 2C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EBP
01 2C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EBP
01 2C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EBP
01 2C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EBP
01 2C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EBP
01 2C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EBP
01 2C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EBP
01 2C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EBP
01 2C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EBP
01 2C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EBP
01 2C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EBP
01 2C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EBP
01 2C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EBP
01 2C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EBP
01 2C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EBP
01 2C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EBP
01 2C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EBP
01 2C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EBP
01 2C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EBP
01 2C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EBP
01 2C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EBP
01 2C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EBP
01 2C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EBP
01 2C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EBP
01 2C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EBP
01 2C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EBP
01 2C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EBP
01 2C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EBP
01 2C E0  - ADD  [EAX],EBP
01 2C E1  - ADD  [ECX],EBP
01 2C E2  - ADD  [EDX],EBP
01 2C E3  - ADD  [EBX],EBP
01 2C E4  - ADD  [ESP],EBP
01 2C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBP
01 2C E6  - ADD  [ESI],EBP
01 2C E7  - ADD  [EDI],EBP
01 2C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EBP
01 2C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EBP
01 2C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EBP
01 2C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EBP
01 2C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EBP
01 2C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EBP
01 2C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EBP
01 2C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EBP
01 2C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EBP
01 2C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EBP
01 2C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EBP
01 2C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EBP
01 2C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EBP
01 2C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EBP
01 2C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EBP
01 2C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EBP
01 2C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EBP
01 2C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EBP
01 2C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EBP
01 2C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EBP
01 2C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EBP
01 2C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EBP
01 2C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EBP
01 2C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EBP
01 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EBP
01 2E  - ADD  [ESI],EBP
01 2F  - ADD  [EDI],EBP
01 30  - ADD  [EAX],ESI
01 31  - ADD  [ECX],ESI
01 32  - ADD  [EDX],ESI
01 33  - ADD  [EBX],ESI
01 34 00  - ADD  [EAX+EAX*1],ESI
01 34 01  - ADD  [ECX+EAX*1],ESI
01 34 02  - ADD  [EDX+EAX*1],ESI
01 34 03  - ADD  [EBX+EAX*1],ESI
01 34 04  - ADD  [ESP+EAX*1],ESI
01 34 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],ESI
01 34 06  - ADD  [ESI+EAX*1],ESI
01 34 07  - ADD  [EDI+EAX*1],ESI
01 34 08  - ADD  [EAX+ECX*1],ESI
01 34 09  - ADD  [ECX+ECX*1],ESI
01 34 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],ESI
01 34 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],ESI
01 34 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],ESI
01 34 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],ESI
01 34 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],ESI
01 34 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],ESI
01 34 10  - ADD  [EAX+EDX*1],ESI
01 34 11  - ADD  [ECX+EDX*1],ESI
01 34 12  - ADD  [EDX+EDX*1],ESI
01 34 13  - ADD  [EBX+EDX*1],ESI
01 34 14  - ADD  [ESP+EDX*1],ESI
01 34 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],ESI
01 34 16  - ADD  [ESI+EDX*1],ESI
01 34 17  - ADD  [EDI+EDX*1],ESI
01 34 18  - ADD  [EAX+EBX*1],ESI
01 34 19  - ADD  [ECX+EBX*1],ESI
01 34 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],ESI
01 34 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],ESI
01 34 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],ESI
01 34 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],ESI
01 34 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],ESI
01 34 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],ESI
01 34 20  - ADD  [EAX],ESI
01 34 21  - ADD  [ECX],ESI
01 34 22  - ADD  [EDX],ESI
01 34 23  - ADD  [EBX],ESI
01 34 24  - ADD  [ESP],ESI
01 34 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESI
01 34 26  - ADD  [ESI],ESI
01 34 27  - ADD  [EDI],ESI
01 34 28  - ADD  [EAX+EBP*1],ESI
01 34 29  - ADD  [ECX+EBP*1],ESI
01 34 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],ESI
01 34 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],ESI
01 34 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],ESI
01 34 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],ESI
01 34 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],ESI
01 34 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],ESI
01 34 30  - ADD  [EAX+ESI*1],ESI
01 34 31  - ADD  [ECX+ESI*1],ESI
01 34 32  - ADD  [EDX+ESI*1],ESI
01 34 33  - ADD  [EBX+ESI*1],ESI
01 34 34  - ADD  [ESP+ESI*1],ESI
01 34 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],ESI
01 34 36  - ADD  [ESI+ESI*1],ESI
01 34 37  - ADD  [EDI+ESI*1],ESI
01 34 38  - ADD  [EAX+EDI*1],ESI
01 34 39  - ADD  [ECX+EDI*1],ESI
01 34 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],ESI
01 34 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],ESI
01 34 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],ESI
01 34 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],ESI
01 34 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],ESI
01 34 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],ESI
01 34 40  - ADD  [EAX+EAX*2],ESI
01 34 41  - ADD  [ECX+EAX*2],ESI
01 34 42  - ADD  [EDX+EAX*2],ESI
01 34 43  - ADD  [EBX+EAX*2],ESI
01 34 44  - ADD  [ESP+EAX*2],ESI
01 34 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],ESI
01 34 46  - ADD  [ESI+EAX*2],ESI
01 34 47  - ADD  [EDI+EAX*2],ESI
01 34 48  - ADD  [EAX+ECX*2],ESI
01 34 49  - ADD  [ECX+ECX*2],ESI
01 34 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],ESI
01 34 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],ESI
01 34 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],ESI
01 34 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],ESI
01 34 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],ESI
01 34 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],ESI
01 34 50  - ADD  [EAX+EDX*2],ESI
01 34 51  - ADD  [ECX+EDX*2],ESI
01 34 52  - ADD  [EDX+EDX*2],ESI
01 34 53  - ADD  [EBX+EDX*2],ESI
01 34 54  - ADD  [ESP+EDX*2],ESI
01 34 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],ESI
01 34 56  - ADD  [ESI+EDX*2],ESI
01 34 57  - ADD  [EDI+EDX*2],ESI
01 34 58  - ADD  [EAX+EBX*2],ESI
01 34 59  - ADD  [ECX+EBX*2],ESI
01 34 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],ESI
01 34 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],ESI
01 34 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],ESI
01 34 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],ESI
01 34 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],ESI
01 34 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],ESI
01 34 60  - ADD  [EAX],ESI
01 34 61  - ADD  [ECX],ESI
01 34 62  - ADD  [EDX],ESI
01 34 63  - ADD  [EBX],ESI
01 34 64  - ADD  [ESP],ESI
01 34 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESI
01 34 66  - ADD  [ESI],ESI
01 34 67  - ADD  [EDI],ESI
01 34 68  - ADD  [EAX+EBP*2],ESI
01 34 69  - ADD  [ECX+EBP*2],ESI
01 34 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],ESI
01 34 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],ESI
01 34 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],ESI
01 34 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],ESI
01 34 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],ESI
01 34 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],ESI
01 34 70  - ADD  [EAX+ESI*2],ESI
01 34 71  - ADD  [ECX+ESI*2],ESI
01 34 72  - ADD  [EDX+ESI*2],ESI
01 34 73  - ADD  [EBX+ESI*2],ESI
01 34 74  - ADD  [ESP+ESI*2],ESI
01 34 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],ESI
01 34 76  - ADD  [ESI+ESI*2],ESI
01 34 77  - ADD  [EDI+ESI*2],ESI
01 34 78  - ADD  [EAX+EDI*2],ESI
01 34 79  - ADD  [ECX+EDI*2],ESI
01 34 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],ESI
01 34 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],ESI
01 34 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],ESI
01 34 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],ESI
01 34 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],ESI
01 34 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],ESI
01 34 80  - ADD  [EAX+EAX*4],ESI
01 34 81  - ADD  [ECX+EAX*4],ESI
01 34 82  - ADD  [EDX+EAX*4],ESI
01 34 83  - ADD  [EBX+EAX*4],ESI
01 34 84  - ADD  [ESP+EAX*4],ESI
01 34 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],ESI
01 34 86  - ADD  [ESI+EAX*4],ESI
01 34 87  - ADD  [EDI+EAX*4],ESI
01 34 88  - ADD  [EAX+ECX*4],ESI
01 34 89  - ADD  [ECX+ECX*4],ESI
01 34 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],ESI
01 34 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],ESI
01 34 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],ESI
01 34 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],ESI
01 34 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],ESI
01 34 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],ESI
01 34 90  - ADD  [EAX+EDX*4],ESI
01 34 91  - ADD  [ECX+EDX*4],ESI
01 34 92  - ADD  [EDX+EDX*4],ESI
01 34 93  - ADD  [EBX+EDX*4],ESI
01 34 94  - ADD  [ESP+EDX*4],ESI
01 34 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],ESI
01 34 96  - ADD  [ESI+EDX*4],ESI
01 34 97  - ADD  [EDI+EDX*4],ESI
01 34 98  - ADD  [EAX+EBX*4],ESI
01 34 99  - ADD  [ECX+EBX*4],ESI
01 34 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],ESI
01 34 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],ESI
01 34 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],ESI
01 34 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],ESI
01 34 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],ESI
01 34 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],ESI
01 34 A0  - ADD  [EAX],ESI
01 34 A1  - ADD  [ECX],ESI
01 34 A2  - ADD  [EDX],ESI
01 34 A3  - ADD  [EBX],ESI
01 34 A4  - ADD  [ESP],ESI
01 34 A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESI
01 34 A6  - ADD  [ESI],ESI
01 34 A7  - ADD  [EDI],ESI
01 34 A8  - ADD  [EAX+EBP*4],ESI
01 34 A9  - ADD  [ECX+EBP*4],ESI
01 34 AA  - ADD  [EDX+EBP*4],ESI
01 34 AB  - ADD  [EBX+EBP*4],ESI
01 34 AC  - ADD  [ESP+EBP*4],ESI
01 34 AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],ESI
01 34 AE  - ADD  [ESI+EBP*4],ESI
01 34 AF  - ADD  [EDI+EBP*4],ESI
01 34 B0  - ADD  [EAX+ESI*4],ESI
01 34 B1  - ADD  [ECX+ESI*4],ESI
01 34 B2  - ADD  [EDX+ESI*4],ESI
01 34 B3  - ADD  [EBX+ESI*4],ESI
01 34 B4  - ADD  [ESP+ESI*4],ESI
01 34 B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],ESI
01 34 B6  - ADD  [ESI+ESI*4],ESI
01 34 B7  - ADD  [EDI+ESI*4],ESI
01 34 B8  - ADD  [EAX+EDI*4],ESI
01 34 B9  - ADD  [ECX+EDI*4],ESI
01 34 BA  - ADD  [EDX+EDI*4],ESI
01 34 BB  - ADD  [EBX+EDI*4],ESI
01 34 BC  - ADD  [ESP+EDI*4],ESI
01 34 BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],ESI
01 34 BE  - ADD  [ESI+EDI*4],ESI
01 34 BF  - ADD  [EDI+EDI*4],ESI
01 34 C0  - ADD  [EAX+EAX*8],ESI
01 34 C1  - ADD  [ECX+EAX*8],ESI
01 34 C2  - ADD  [EDX+EAX*8],ESI
01 34 C3  - ADD  [EBX+EAX*8],ESI
01 34 C4  - ADD  [ESP+EAX*8],ESI
01 34 C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],ESI
01 34 C6  - ADD  [ESI+EAX*8],ESI
01 34 C7  - ADD  [EDI+EAX*8],ESI
01 34 C8  - ADD  [EAX+ECX*8],ESI
01 34 C9  - ADD  [ECX+ECX*8],ESI
01 34 CA  - ADD  [EDX+ECX*8],ESI
01 34 CB  - ADD  [EBX+ECX*8],ESI
01 34 CC  - ADD  [ESP+ECX*8],ESI
01 34 CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],ESI
01 34 CE  - ADD  [ESI+ECX*8],ESI
01 34 CF  - ADD  [EDI+ECX*8],ESI
01 34 D0  - ADD  [EAX+EDX*8],ESI
01 34 D1  - ADD  [ECX+EDX*8],ESI
01 34 D2  - ADD  [EDX+EDX*8],ESI
01 34 D3  - ADD  [EBX+EDX*8],ESI
01 34 D4  - ADD  [ESP+EDX*8],ESI
01 34 D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],ESI
01 34 D6  - ADD  [ESI+EDX*8],ESI
01 34 D7  - ADD  [EDI+EDX*8],ESI
01 34 D8  - ADD  [EAX+EBX*8],ESI
01 34 D9  - ADD  [ECX+EBX*8],ESI
01 34 DA  - ADD  [EDX+EBX*8],ESI
01 34 DB  - ADD  [EBX+EBX*8],ESI
01 34 DC  - ADD  [ESP+EBX*8],ESI
01 34 DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],ESI
01 34 DE  - ADD  [ESI+EBX*8],ESI
01 34 DF  - ADD  [EDI+EBX*8],ESI
01 34 E0  - ADD  [EAX],ESI
01 34 E1  - ADD  [ECX],ESI
01 34 E2  - ADD  [EDX],ESI
01 34 E3  - ADD  [EBX],ESI
01 34 E4  - ADD  [ESP],ESI
01 34 E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESI
01 34 E6  - ADD  [ESI],ESI
01 34 E7  - ADD  [EDI],ESI
01 34 E8  - ADD  [EAX+EBP*8],ESI
01 34 E9  - ADD  [ECX+EBP*8],ESI
01 34 EA  - ADD  [EDX+EBP*8],ESI
01 34 EB  - ADD  [EBX+EBP*8],ESI
01 34 EC  - ADD  [ESP+EBP*8],ESI
01 34 ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],ESI
01 34 EE  - ADD  [ESI+EBP*8],ESI
01 34 EF  - ADD  [EDI+EBP*8],ESI
01 34 F0  - ADD  [EAX+ESI*8],ESI
01 34 F1  - ADD  [ECX+ESI*8],ESI
01 34 F2  - ADD  [EDX+ESI*8],ESI
01 34 F3  - ADD  [EBX+ESI*8],ESI
01 34 F4  - ADD  [ESP+ESI*8],ESI
01 34 F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],ESI
01 34 F6  - ADD  [ESI+ESI*8],ESI
01 34 F7  - ADD  [EDI+ESI*8],ESI
01 34 F8  - ADD  [EAX+EDI*8],ESI
01 34 F9  - ADD  [ECX+EDI*8],ESI
01 34 FA  - ADD  [EDX+EDI*8],ESI
01 34 FB  - ADD  [EBX+EDI*8],ESI
01 34 FC  - ADD  [ESP+EDI*8],ESI
01 34 FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],ESI
01 34 FE  - ADD  [ESI+EDI*8],ESI
01 34 FF  - ADD  [EDI+EDI*8],ESI
01 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000],ESI
01 36  - ADD  [ESI],ESI
01 37  - ADD  [EDI],ESI
01 38  - ADD  [EAX],EDI
01 39  - ADD  [ECX],EDI
01 3A  - ADD  [EDX],EDI
01 3B  - ADD  [EBX],EDI
01 3C 00  - ADD  [EAX+EAX*1],EDI
01 3C 01  - ADD  [ECX+EAX*1],EDI
01 3C 02  - ADD  [EDX+EAX*1],EDI
01 3C 03  - ADD  [EBX+EAX*1],EDI
01 3C 04  - ADD  [ESP+EAX*1],EDI
01 3C 05 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*1],EDI
01 3C 06  - ADD  [ESI+EAX*1],EDI
01 3C 07  - ADD  [EDI+EAX*1],EDI
01 3C 08  - ADD  [EAX+ECX*1],EDI
01 3C 09  - ADD  [ECX+ECX*1],EDI
01 3C 0A  - ADD  [EDX+ECX*1],EDI
01 3C 0B  - ADD  [EBX+ECX*1],EDI
01 3C 0C  - ADD  [ESP+ECX*1],EDI
01 3C 0D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*1],EDI
01 3C 0E  - ADD  [ESI+ECX*1],EDI
01 3C 0F  - ADD  [EDI+ECX*1],EDI
01 3C 10  - ADD  [EAX+EDX*1],EDI
01 3C 11  - ADD  [ECX+EDX*1],EDI
01 3C 12  - ADD  [EDX+EDX*1],EDI
01 3C 13  - ADD  [EBX+EDX*1],EDI
01 3C 14  - ADD  [ESP+EDX*1],EDI
01 3C 15 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*1],EDI
01 3C 16  - ADD  [ESI+EDX*1],EDI
01 3C 17  - ADD  [EDI+EDX*1],EDI
01 3C 18  - ADD  [EAX+EBX*1],EDI
01 3C 19  - ADD  [ECX+EBX*1],EDI
01 3C 1A  - ADD  [EDX+EBX*1],EDI
01 3C 1B  - ADD  [EBX+EBX*1],EDI
01 3C 1C  - ADD  [ESP+EBX*1],EDI
01 3C 1D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*1],EDI
01 3C 1E  - ADD  [ESI+EBX*1],EDI
01 3C 1F  - ADD  [EDI+EBX*1],EDI
01 3C 20  - ADD  [EAX],EDI
01 3C 21  - ADD  [ECX],EDI
01 3C 22  - ADD  [EDX],EDI
01 3C 23  - ADD  [EBX],EDI
01 3C 24  - ADD  [ESP],EDI
01 3C 25 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDI
01 3C 26  - ADD  [ESI],EDI
01 3C 27  - ADD  [EDI],EDI
01 3C 28  - ADD  [EAX+EBP*1],EDI
01 3C 29  - ADD  [ECX+EBP*1],EDI
01 3C 2A  - ADD  [EDX+EBP*1],EDI
01 3C 2B  - ADD  [EBX+EBP*1],EDI
01 3C 2C  - ADD  [ESP+EBP*1],EDI
01 3C 2D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*1],EDI
01 3C 2E  - ADD  [ESI+EBP*1],EDI
01 3C 2F  - ADD  [EDI+EBP*1],EDI
01 3C 30  - ADD  [EAX+ESI*1],EDI
01 3C 31  - ADD  [ECX+ESI*1],EDI
01 3C 32  - ADD  [EDX+ESI*1],EDI
01 3C 33  - ADD  [EBX+ESI*1],EDI
01 3C 34  - ADD  [ESP+ESI*1],EDI
01 3C 35 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*1],EDI
01 3C 36  - ADD  [ESI+ESI*1],EDI
01 3C 37  - ADD  [EDI+ESI*1],EDI
01 3C 38  - ADD  [EAX+EDI*1],EDI
01 3C 39  - ADD  [ECX+EDI*1],EDI
01 3C 3A  - ADD  [EDX+EDI*1],EDI
01 3C 3B  - ADD  [EBX+EDI*1],EDI
01 3C 3C  - ADD  [ESP+EDI*1],EDI
01 3C 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*1],EDI
01 3C 3E  - ADD  [ESI+EDI*1],EDI
01 3C 3F  - ADD  [EDI+EDI*1],EDI
01 3C 40  - ADD  [EAX+EAX*2],EDI
01 3C 41  - ADD  [ECX+EAX*2],EDI
01 3C 42  - ADD  [EDX+EAX*2],EDI
01 3C 43  - ADD  [EBX+EAX*2],EDI
01 3C 44  - ADD  [ESP+EAX*2],EDI
01 3C 45 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*2],EDI
01 3C 46  - ADD  [ESI+EAX*2],EDI
01 3C 47  - ADD  [EDI+EAX*2],EDI
01 3C 48  - ADD  [EAX+ECX*2],EDI
01 3C 49  - ADD  [ECX+ECX*2],EDI
01 3C 4A  - ADD  [EDX+ECX*2],EDI
01 3C 4B  - ADD  [EBX+ECX*2],EDI
01 3C 4C  - ADD  [ESP+ECX*2],EDI
01 3C 4D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*2],EDI
01 3C 4E  - ADD  [ESI+ECX*2],EDI
01 3C 4F  - ADD  [EDI+ECX*2],EDI
01 3C 50  - ADD  [EAX+EDX*2],EDI
01 3C 51  - ADD  [ECX+EDX*2],EDI
01 3C 52  - ADD  [EDX+EDX*2],EDI
01 3C 53  - ADD  [EBX+EDX*2],EDI
01 3C 54  - ADD  [ESP+EDX*2],EDI
01 3C 55 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*2],EDI
01 3C 56  - ADD  [ESI+EDX*2],EDI
01 3C 57  - ADD  [EDI+EDX*2],EDI
01 3C 58  - ADD  [EAX+EBX*2],EDI
01 3C 59  - ADD  [ECX+EBX*2],EDI
01 3C 5A  - ADD  [EDX+EBX*2],EDI
01 3C 5B  - ADD  [EBX+EBX*2],EDI
01 3C 5C  - ADD  [ESP+EBX*2],EDI
01 3C 5D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*2],EDI
01 3C 5E  - ADD  [ESI+EBX*2],EDI
01 3C 5F  - ADD  [EDI+EBX*2],EDI
01 3C 60  - ADD  [EAX],EDI
01 3C 61  - ADD  [ECX],EDI
01 3C 62  - ADD  [EDX],EDI
01 3C 63  - ADD  [EBX],EDI
01 3C 64  - ADD  [ESP],EDI
01 3C 65 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDI
01 3C 66  - ADD  [ESI],EDI
01 3C 67  - ADD  [EDI],EDI
01 3C 68  - ADD  [EAX+EBP*2],EDI
01 3C 69  - ADD  [ECX+EBP*2],EDI
01 3C 6A  - ADD  [EDX+EBP*2],EDI
01 3C 6B  - ADD  [EBX+EBP*2],EDI
01 3C 6C  - ADD  [ESP+EBP*2],EDI
01 3C 6D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*2],EDI
01 3C 6E  - ADD  [ESI+EBP*2],EDI
01 3C 6F  - ADD  [EDI+EBP*2],EDI
01 3C 70  - ADD  [EAX+ESI*2],EDI
01 3C 71  - ADD  [ECX+ESI*2],EDI
01 3C 72  - ADD  [EDX+ESI*2],EDI
01 3C 73  - ADD  [EBX+ESI*2],EDI
01 3C 74  - ADD  [ESP+ESI*2],EDI
01 3C 75 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*2],EDI
01 3C 76  - ADD  [ESI+ESI*2],EDI
01 3C 77  - ADD  [EDI+ESI*2],EDI
01 3C 78  - ADD  [EAX+EDI*2],EDI
01 3C 79  - ADD  [ECX+EDI*2],EDI
01 3C 7A  - ADD  [EDX+EDI*2],EDI
01 3C 7B  - ADD  [EBX+EDI*2],EDI
01 3C 7C  - ADD  [ESP+EDI*2],EDI
01 3C 7D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*2],EDI
01 3C 7E  - ADD  [ESI+EDI*2],EDI
01 3C 7F  - ADD  [EDI+EDI*2],EDI
01 3C 80  - ADD  [EAX+EAX*4],EDI
01 3C 81  - ADD  [ECX+EAX*4],EDI
01 3C 82  - ADD  [EDX+EAX*4],EDI
01 3C 83  - ADD  [EBX+EAX*4],EDI
01 3C 84  - ADD  [ESP+EAX*4],EDI
01 3C 85 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*4],EDI
01 3C 86  - ADD  [ESI+EAX*4],EDI
01 3C 87  - ADD  [EDI+EAX*4],EDI
01 3C 88  - ADD  [EAX+ECX*4],EDI
01 3C 89  - ADD  [ECX+ECX*4],EDI
01 3C 8A  - ADD  [EDX+ECX*4],EDI
01 3C 8B  - ADD  [EBX+ECX*4],EDI
01 3C 8C  - ADD  [ESP+ECX*4],EDI
01 3C 8D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*4],EDI
01 3C 8E  - ADD  [ESI+ECX*4],EDI
01 3C 8F  - ADD  [EDI+ECX*4],EDI
01 3C 90  - ADD  [EAX+EDX*4],EDI
01 3C 91  - ADD  [ECX+EDX*4],EDI
01 3C 92  - ADD  [EDX+EDX*4],EDI
01 3C 93  - ADD  [EBX+EDX*4],EDI
01 3C 94  - ADD  [ESP+EDX*4],EDI
01 3C 95 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*4],EDI
01 3C 96  - ADD  [ESI+EDX*4],EDI
01 3C 97  - ADD  [EDI+EDX*4],EDI
01 3C 98  - ADD  [EAX+EBX*4],EDI
01 3C 99  - ADD  [ECX+EBX*4],EDI
01 3C 9A  - ADD  [EDX+EBX*4],EDI
01 3C 9B  - ADD  [EBX+EBX*4],EDI
01 3C 9C  - ADD  [ESP+EBX*4],EDI
01 3C 9D 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*4],EDI
01 3C 9E  - ADD  [ESI+EBX*4],EDI
01 3C 9F  - ADD  [EDI+EBX*4],EDI
01 3C A0  - ADD  [EAX],EDI
01 3C A1  - ADD  [ECX],EDI
01 3C A2  - ADD  [EDX],EDI
01 3C A3  - ADD  [EBX],EDI
01 3C A4  - ADD  [ESP],EDI
01 3C A5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDI
01 3C A6  - ADD  [ESI],EDI
01 3C A7  - ADD  [EDI],EDI
01 3C A8  - ADD  [EAX+EBP*4],EDI
01 3C A9  - ADD  [ECX+EBP*4],EDI
01 3C AA  - ADD  [EDX+EBP*4],EDI
01 3C AB  - ADD  [EBX+EBP*4],EDI
01 3C AC  - ADD  [ESP+EBP*4],EDI
01 3C AD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*4],EDI
01 3C AE  - ADD  [ESI+EBP*4],EDI
01 3C AF  - ADD  [EDI+EBP*4],EDI
01 3C B0  - ADD  [EAX+ESI*4],EDI
01 3C B1  - ADD  [ECX+ESI*4],EDI
01 3C B2  - ADD  [EDX+ESI*4],EDI
01 3C B3  - ADD  [EBX+ESI*4],EDI
01 3C B4  - ADD  [ESP+ESI*4],EDI
01 3C B5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*4],EDI
01 3C B6  - ADD  [ESI+ESI*4],EDI
01 3C B7  - ADD  [EDI+ESI*4],EDI
01 3C B8  - ADD  [EAX+EDI*4],EDI
01 3C B9  - ADD  [ECX+EDI*4],EDI
01 3C BA  - ADD  [EDX+EDI*4],EDI
01 3C BB  - ADD  [EBX+EDI*4],EDI
01 3C BC  - ADD  [ESP+EDI*4],EDI
01 3C BD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*4],EDI
01 3C BE  - ADD  [ESI+EDI*4],EDI
01 3C BF  - ADD  [EDI+EDI*4],EDI
01 3C C0  - ADD  [EAX+EAX*8],EDI
01 3C C1  - ADD  [ECX+EAX*8],EDI
01 3C C2  - ADD  [EDX+EAX*8],EDI
01 3C C3  - ADD  [EBX+EAX*8],EDI
01 3C C4  - ADD  [ESP+EAX*8],EDI
01 3C C5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EAX*8],EDI
01 3C C6  - ADD  [ESI+EAX*8],EDI
01 3C C7  - ADD  [EDI+EAX*8],EDI
01 3C C8  - ADD  [EAX+ECX*8],EDI
01 3C C9  - ADD  [ECX+ECX*8],EDI
01 3C CA  - ADD  [EDX+ECX*8],EDI
01 3C CB  - ADD  [EBX+ECX*8],EDI
01 3C CC  - ADD  [ESP+ECX*8],EDI
01 3C CD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ECX*8],EDI
01 3C CE  - ADD  [ESI+ECX*8],EDI
01 3C CF  - ADD  [EDI+ECX*8],EDI
01 3C D0  - ADD  [EAX+EDX*8],EDI
01 3C D1  - ADD  [ECX+EDX*8],EDI
01 3C D2  - ADD  [EDX+EDX*8],EDI
01 3C D3  - ADD  [EBX+EDX*8],EDI
01 3C D4  - ADD  [ESP+EDX*8],EDI
01 3C D5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDX*8],EDI
01 3C D6  - ADD  [ESI+EDX*8],EDI
01 3C D7  - ADD  [EDI+EDX*8],EDI
01 3C D8  - ADD  [EAX+EBX*8],EDI
01 3C D9  - ADD  [ECX+EBX*8],EDI
01 3C DA  - ADD  [EDX+EBX*8],EDI
01 3C DB  - ADD  [EBX+EBX*8],EDI
01 3C DC  - ADD  [ESP+EBX*8],EDI
01 3C DD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBX*8],EDI
01 3C DE  - ADD  [ESI+EBX*8],EDI
01 3C DF  - ADD  [EDI+EBX*8],EDI
01 3C E0  - ADD  [EAX],EDI
01 3C E1  - ADD  [ECX],EDI
01 3C E2  - ADD  [EDX],EDI
01 3C E3  - ADD  [EBX],EDI
01 3C E4  - ADD  [ESP],EDI
01 3C E5 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDI
01 3C E6  - ADD  [ESI],EDI
01 3C E7  - ADD  [EDI],EDI
01 3C E8  - ADD  [EAX+EBP*8],EDI
01 3C E9  - ADD  [ECX+EBP*8],EDI
01 3C EA  - ADD  [EDX+EBP*8],EDI
01 3C EB  - ADD  [EBX+EBP*8],EDI
01 3C EC  - ADD  [ESP+EBP*8],EDI
01 3C ED 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EBP*8],EDI
01 3C EE  - ADD  [ESI+EBP*8],EDI
01 3C EF  - ADD  [EDI+EBP*8],EDI
01 3C F0  - ADD  [EAX+ESI*8],EDI
01 3C F1  - ADD  [ECX+ESI*8],EDI
01 3C F2  - ADD  [EDX+ESI*8],EDI
01 3C F3  - ADD  [EBX+ESI*8],EDI
01 3C F4  - ADD  [ESP+ESI*8],EDI
01 3C F5 00 00 00 00  - ADD  [00000000+ESI*8],EDI
01 3C F6  - ADD  [ESI+ESI*8],EDI
01 3C F7  - ADD  [EDI+ESI*8],EDI
01 3C F8  - ADD  [EAX+EDI*8],EDI
01 3C F9  - ADD  [ECX+EDI*8],EDI
01 3C FA  - ADD  [EDX+EDI*8],EDI
01 3C FB  - ADD  [EBX+EDI*8],EDI
01 3C FC  - ADD  [ESP+EDI*8],EDI
01 3C FD 00 00 00 00  - ADD  [00000000+EDI*8],EDI
01 3C FE  - ADD  [ESI+EDI*8],EDI
01 3C FF  - ADD  [EDI+EDI*8],EDI
01 3D 00 00 00 00  - ADD  [00000000],EDI
01 3E  - ADD  [ESI],EDI
01 3F  - ADD  [EDI],EDI

 


z tego co wiemy od stycznia 2012 oglądano nas: 373158 razy...opracował AJOT 2007-2024